\"Виваком\" пуска 4G до средата на годината

Компанията отчете 848 млн. лв. приходи за 2015 г.

\

През 2015 г. "Виваком" отчита 848 млн. лева приходи, което е с 5% повече спрямо 2014 г. Ръстът включва и приходите на групата НУРТС, върху която VIVACOM придоби контрол през месец юли 2015 г.

За предходната година VIVACOM е и единственият оператор, който увеличава пазарния си дял по приходи от мобилни услуги – 27% в края на 2015 г. спрямо 25% за 2014 г. Общо 3 024 000 потребители са предпочели да използват плановете за мобилни услуги на телекома, като 87% от тях сключват дългосрочни договори за избраната тарифна линия. Делът на клиенти с месечен абонамент за отчетния период е нараснал с 2 процентни пункта спрямо 2014 г., което е показателно за това, че VIVACOM е довереният телеком партньор на българските домакинства.

Наблюдава се ръст в средната стойност на приходи от мобилни услуги на абонат (ARPU) - 11,4 лева за отчетния период спрямо 11,2 лева през предходната година. Съществено нараства делът на приходите от мобилен интернет - 27% от общото ARPU през 2015 г. спрямо 22% през 2014 г.

През 2015 г. VIVACOM остава вторият по големина доставчик на фиксиран интернет с 24% пазарен дял или 390 000 абонати. Общо 44% от тях (спрямо 35% за 2014 г.) използват оптична свързаност. И през настоящата година българският оператор ще продължи да инвестира в поддръжка и разрастване на оптичната си инфраструктура, за да могат повече домакинства в страната да използват високоскоростен и надежден достъп до интернет и интерактивна телевизия.

VIVACOM запазва лидерската си позиция в предоставянето на интерактивна телевизия. За 2015 г. абонатите на IPTV представляват 38% от общите абонати на платена телевизия - ръст от 6 процентни пункта в дела на IPTV спрямо 2014 г. Общо абонатите на платена телевизия към края на периода нарастват до 369 000 спрямо 322 000 в края на предходната година. Увеличава се и средната стойност на приходите на абонат за телевизионна услуга – 12,6 лева за отчетния период спрямо 11,9 лева за предходната година, което е доказателство, че българските потребители държат на допълнителното ТВ съдържание и са готови да отделят средства за специализирани пакети според своите лични предпочитания като филмови, спортни и други. И през 2016 г. VIVACOM ще продължи да предлага разнообразно съдържание с добавена стойност на своите ТВ абонати.

През 2015 г. VIVACOM стартира изграждане на своята LTE мрежа. Проектът продължава да се развива и през 2016 г., като компанията планира сериозни инвестиции в него. Благодарение на новата технология, компанията ще удовлетвори нарастващите потребности на абонатите за бърз мобилен интернет. Потребителите ще могат да използват 4G още през първото полугодие.

Коментари: 0