Влизат ли хората в битка с роботите?

Умните машини променят коренно пазара на труда

Влизат ли хората в битка с роботите?
Автор: Божидара Иванова

Технологичният свят променя бизнеса постоянно, създавайки нови видове работни места и променяйки коренно вече съществуващи такива. От една страна развитието на технологиите внася объркване на пазара на труда, от друга улеснява редица процеси и развива нови умения в хората.

В близко бъдеще роботи и умни машини ще заменят обслужващия персонал в редица сектори – офиси обществени институции, банки и магазини. Едно е ясно - бурното развитие на дигиталните технологии ще предизвика съществени сътресения на пазара на труда през следващите няколко години. До 2030 г. две трети от професиите в световен мащаб ще бъдат нови.

Технологичният напредък създава период на преход. С укорено темпо се променят нуждите на бизнеса заради автоматизацията, изкуствения интелект и роботизацията. Развитието на технологичния сектор обаче не означава в никакъв случай, че хората трябва да влязат в битка с роботите, нито че ще има по-малко работни места. Това единствено е знак, че има нужда от нови видове работни места.

Последният доклад на ManpowerGroup за заетостта показва, че едва 5% от професиите в световен мащаб могат да бъдат напълно автоматизирани, а това означава, че няма как хората да бъдат заменени от роботите. Някои умения ще станат излишни и хората ще трябва да се адаптират към нов начин на работа. Световните лидери също ще се наложи да се пригодят към промените.

Процесът на промяна ще накара хората да придобият нови умения, ще даде тласък на младите да вървят в крак с промените, което е решаващо за създаване на устойчива кариера. Нуждите от нови умения се променят бързо и пригодността за заетост зависи не само от това, което хората вече знаят, а и от това колко добре учат, прилагат уменията си и колко бързо се адаптират в новата среда.  

Коментари: 0