Евростат: Хората в България са най-застрашени от бедност

През 2008 г. близо 50% от сънародниците ни са били на прага на бедността

Евростат: Хората в България са най-застрашени от бедност

Снимка: Pixabay

Всеки трети българин живее в риск от бедност или социално изключване. Това показват данните на Евростат за нивото на бедност в държавите членки през 2018 г. Т.е. близо 2.3 млн. души в страната живеят с доход около линията на бедност, която официално в България е под 350 лв. месечно. Добрата новина е, че делът намалява спрямо 2017 г., а за едно десетилетие от рисковата зона а извадени 200 000 човека.

В България през 2018 г. в риск от бедност са 32.8% от хората, докато година по-рано този дял е бил значително по-голям - 38.9%.

В последната статистика Румъния отново се нарежда след нас с 32.5% риск от бедност. След това са Гърция (31.8%) и Латвия (28.3%). Средното равнище за Европейския съюз е 21.7%, или 109.2 млн. души за 2018 г. Поне веднъж тези хора са били изложени на риск от бедност след социални трансфери (намаляване на доходите), силно материално лишени или живеещи в домакинства с много ниска интензивност на труда.


Чехия се оказва държавата, в която делът на хората, изложени на риск от бедност, е най-малък - 12.2%. Веднага след нея се нареждат Словения, Словакия, Финландия, Холандия и Дания. Съответно с 16.2%, 16.3%, 16.5% и 17.4%.

Изследователите от Евростат обаче показват и друга статистика, според която България е на първо място и по най-голям прогрес относно справянето с бедността за последните 10 години - от 2008 до 2018 г. 44.8%, или 3.42 млн. българи са били в риск от бедност през 2008 г., докато десет години по-късно техният процент пада на 32.8 или 2.32 млн. души. Въпреки добрите показатели обаче все още оставаме в дъното на класацията.


В същото време има и държави, в които процентът на хората, които живеят в риск от бедност, за периода от 2008 до 2018 г., се е  покачил драстично. Това са Люксембург (от 15.5% през 2008 г. до 21.9% през 2018 г., или + 6.4% пр. пункта), Гърция (+3.7 п.п.), Естония (+2.6 п.п.), Испания (+2.3 п.п.), Италия и Холандия (и двете +1.8 пр. пункта).

Коментари: 0