Всички заедно за постигане на обща цел

In Plenum

Всички заедно за постигане на обща цел

„Огняново К“ е част от Plena Group – шведска фамилна инвестиционна компания. Името й произлиза от латинския израз In plenum, което означава включване на всички за постигане на обща цел. 

Изпълнителният директор д-р Николай Колев приема поканата на собственика Ларс Шоборг да оглави българския офис не само защото вижда потенциала на инвеститора, но и защото има свободата да изгради и мотивира български екип от мениджъри. Доверие, което днес получава и от наследниците на компанията. Така от самото начало с него са хора, които не само имат общи цели, но и работят в синхрон.


Какво мисли екипът му -  Какво движи компанията напред? Какво ги мотивира в работата? Кое превръща мениджъра в лидер?

Д-р Николай Колев, изпълнителен директор на “Плена България” и “Огняново К”: Не вярвам в готовите формули за успешен екип, но съм убеден, че всичко започва с ясна стратегия за развитие, открит диалог и взаимно доверие.

Борислав Борисов, финансов директор на “Огняново К” от създаването й. Безкомпромисен професионалист и човек, на когото може да се разчита: Предизвикателството днес да си по-добър от вчера. Възможността да реализираш потенциала си. Способността да обединява и мотивира колегите за работа в екип.

Георги Георгиев, директор Маркетинг. Човекът, който безпогрешно разчита сигналите на пазара и ги трансформира в ясни и работещи решения: Хората и идеите. Новите проекти. Личният пример.

Стефан Бочев, директор Производство. Мениджърът, който движи иновациите в тази традиционна тежка индустрия: Традицията и иновацията. Удовлетворението от нея. Креативността.

Любомир Узунов, директор Логистика. Премества физически и емоционални пространства с лекота, за да бъде продуктът на точното място в точното време: Непрекъснатото развитие. Динамиката. Адекватните решения.

Виктор Паяков (в средата), директор на завода в Огняново. Новото попълнение в мениджмънта - преминава през различни нива в този завод и от няколко месеца поема ръководството му: Успешният екип. Динамиката, новите предизвикателства. Умението да убеждава, въвлича и прави съпричастни хората от екипа си.

Александър Христов (в средата), директор на завода в Сливница. Израства в йерархията на компанията и успешно ръководи иновативните проекти в завода: Хората и идеите. Динамиката и новите проекти. Умението да насърчава и делегира права, да намира нестандартни решения и да остава отворен за обратна връзка.

Коментари: 0