Половината IT фирми искат да увеличат служителите си с над 25% през 2019 г.

Липсата на кадри ще попречи на плановете на бранша, а ръстът вероятно ще е само с 10%

Половината IT фирми искат да увеличат служителите си с над 25% през 2019 г.

Снимка: Pixabay

Мирела Вавова Автор: Мирела Вавова
Почти всяка втора IT фирма в България иска през 2019 г. да увеличи служителите си с 25%, сочи ежегодното допитване на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) до нейните членове. На практика индустрията може да поеме и много по-голям ръст, но обективно погледнато, заради липсата на кадри, наемането на работна ръка ще е по-слабо. 

„Реалистично очакваме през 2019 г. ръстът на служителите в IT сектора да е около 10%“, казва Георги Захариев, член на УС на БАСКОМ по време на пресконференция по-рано днес. 

Недостигът на работна ръка, при това висококвалифицирана, личи особено ярко именно в сферата на информационните технологии (IT) в България. Това е така заради бурния ръст на сектора през последните години. Само през 2017 г. например общите оперативни приходи в него са нараснали с 18.8% на годишна база и със 109.4% спрямо 2012 г.

През 2017 г. IT компаниите у нас са наели 3 563 души, увеличавайки работните места в сектора с общо 15%, сочи анализ на CBN–Pannoff, Stoycheff & Co, изготвен по поръчка на БАСКОМ. От 2012 г. насам пък ръстът на наетите е с 93.7%.

В момента работещите в IT сектора наброяват 27 365 души. В това число обаче не влизат наетите IT специалисти във фирми извън софтуерната индустрия – става дума за служителите в специализираните отдели на банки, застрахователи и всякакви други компании. "Ако се добавят и те, общият брой на наетите IT кадри достига близо 35 000", обясни Георги Захариев. 

Впечатление прави, че прогнозата на БАСКОМ за 2019 г. е за 10% увеличение. По думите на председателя на Управителния съвет на организацията Доброслав Димитров това е така, защото на практика няма откъде да бъдат привлечени нови хора в страната. Затова и компаниите все по-често обръщат поглед към сънародниците ни в чужбина, които се оказват един от основните потенциални източници на човешки ресурс. 

Анкета на браншовата организация, проведена сред над 4 000 българи, живеещи в 70 чуждестранни държави, показва тенденция към желание за връщане в България сред над 50% от респондентите. От тях 31% заявяват, че биха се върнали, а други 21% се колебаят.

Любопитното е, че една трета от анкетираните споделят, че сред основните им мотиви за евентуално връщане е възможността за кариерно развитие. А един от основните сектори за такова е именно този на информационните и комуникационни технологии, където средната месечна нетна заплата е 2 700 лева (над 3.5 пъти повече от средната за страната). 

Освен финансовата страната обаче трябва да се отбележи, че „тук се разработват нови софтуерни продукти, дава се възможност на утвърдени специалисти да работят по проекти с висока добавена стойност и да заемат по-отговорни позиции“, коментира Бистра Папазова. 

Тя е ръководител на новата инициативата на БАСКОМ „Завръщането”, целяща да стимулира българите в чужбина да се върнат тук, като им покаже положителните възможности. 

Доброслав Димитров е категоричен, че тук „можещите хора могат да успеят“. По негови думи стандартът на заетите в IT сектора вече е равен на техните колеги в развитите западни държави като Германия и Великобритания.
Коментари: 0