Втори сме по спад на безработицата в ЕС

В ЕС през март тя се е понижила до 8,8%

Втори сме по спад на безработицата в ЕС

Безработицата в ЕС през март е 8,8%, което е най-ниското ниво през последните седем години. През февруари тя е била 8,9%, а през март 2015 г. - 9,7%, сочат данни на Евростат.

България е сред страните с най-голям спад на безработицата в ЕС спрямо година по-рано. Безработните в еврозоната през март намаляват до 10.2% спрямо 10,5% през февруари. На годишна база тя спада до 10,2%, спрямо 11,2% през март 2015 г. Това е най-ниското ниво на безработица в Еврозоната от август 2011 г.

Най-ниско е нивото на безработица сред страните в ЕС е отетено в Чехия (4,1%) и Германия (4,2%). Най-високата безработица е в Гърция (24,4%) и Испания (20,4%). Най-големите спадове са регистрирани в Кипър (от 16,2 % на 12,1%), България (от 10% на 7,3%) и Испания (от 23% до 20,4%).

Инфлацията в Еврозоната през април е 0,2% спрямо нулевите нива през март, показва статистиката на ЕС. Услугите са отчели най-висок темп на покачване на цените от 1% през април спрямо 1,4% през март. След това се нареждат алкохолът, цигарите, неенергийните и промишлени стоки и енергията.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Еврозоната през първото тримесечие на 2016 г. се увеличи с 1,6% спрямо първите три месеца на 2015 г., сочат още данните. Сезонно коригираният БВП е нараснал с 0,6% в 19-членната еврозона и с 0,5% в 28-членния ЕС през първото тримесечие на 2016 г.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. БВП нараства с 0,3% в Еврозоната и с 0,4% в ЕС. На годишна база увеличението на БВП в Еврозоната е в размер на 1,6% в периода януари-март, а в ЕС – 1,7%.

Коментари: 0