Южна Корея и България ще обменят студенти и културни кадри

Двете държави ще си сътрудничат в областта на образованието, културата, науката и медиите

Южна Корея и България ще обменят студенти и културни кадри
5212 ~ 1 мин. четене

Министерският съвет одобри проект за сътрудничество в областта на образованието и културата с Република Корея. Документът обхваща периода до 2018 г. включително и ще насърчи сътрудничеството между институциите на двете страни, работещи в сферата на културата, изкуствата, образованието и медиите.

Договореността ще спомогне за реализиране на обмен на студенти, преподаватели, дейци на културата и специалисти, ще улесни взаимното представяне на културите на двете страни, включително чрез организиране на Дни на българската култура в Република Корея и Дни на корейската култура в България. Ще се стимулира взаимодействието между университети, библиотеки, театри, хорове и оркестри. Предвижда също насърчаване на директните контакти по линия на средствата за масово осведомяване.

Правителството одобри и Меморандум за разбирателство между образователните ведомства на двете държави за сътрудничество в областта на науката и технологиите.

С него се регламентира споделянето на политики в тази област, провеждането на съвместни научни форуми, обмен на учени, специалисти, изследователи и експерти с цел изпълнение на програми и проекти за научно и технологично сътрудничество.

За реализация на Меморандума се учредява Смесена комисия за научно и технологично сътрудничество, чиято основна задача е формулиране на правила за сътрудничеството, съгласуване на областите, формите и приоритетите му и оказване на съдействие за изпълнение на съвместните програми и проекти.

Подкрепи Economic.bg