За нас кризата е по-скоро възможност

С излизането на борсата ще запазим доверието на новите и съществуващите акционери

Иван Житиянов, изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“:

За нас кризата е по-скоро възможност

Иван Житиянов

Снимка: ТБС Груп

Енея Георгиева Автор: Енея Георгиева

Иван Житиянов e изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“, като под негово ръководство тя израства в група от технологични бизнеси с присъствие в седем държави. Дебютирането на ТБС на Българска фондова борса в началото на юни я превръща във втората българска публична IT компания.

 - Г-н Житиянов, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ вече е публична компания – оправда ли дебютът на Българската фондова борса (БФБ) първоначалните Ви очаквания? Какви резултати бяха постигнати?

- Само в рамките на няколко дни след дебюта ни на БФБ продадохме близо 8% от акциите на компанията в рамките на Транш 1 от предлагането на дружеството. За нас това е изключителен успех, особено на фона на извънредната ситуация, защото показва, че се ползваме с доверието на инвеститорите.

Щастлив съм, че акционерната ни структура след предлагането е разширена, включвайки нови чуждестранни и български инвеститори. Вярваме, че до втория транш през есента инвеститори и акционери ще се убедят в текущия и дългосрочния потенциал на Телелинк".

Съгласно приетата от продаващите акционери Процедура за продажба, в рамките на Транш 1 първоначално бяха предложени общо 875 хил. акции, или 7% от капитала на дружеството. Заради високия интерес и в съответствие с Процедурата, впоследствие бяха предложени още 107 487 акции, които също бяха пласирани успешно.

- Защо предпочетохте да направите тази стъпка в днешната турбулентна икономическа ситуация, вместо да изчакате да премине бурята? 

- Решението да станем публично дружество е дългосрочен ангажимент както на досегашните акционери, така и на мениджмънта. За да вървим успешно по този път, ние сме решени да спазваме поетите обещания и да запазим доверието на потенциалните инвеститори, които проявиха интерес към нас още при първото ни представяне.

Затова настоящите акционери запазиха основните параметри на предлагането непроменени въпреки силните ни резултати. Идеята винаги е била на Транш 1 да предложим атрактивна цена на книжата с цел възможност по-широк кръг инвеститори да закупят акции, което стана факт.

- Колко и какви инвеститори привлякохте в този първи транш на предлагане?

- Въпреки относително по-ограничения размер на предлагането на този първи етап, вече се радваме на изключително широка инвеститорска база, наброяваща 27 институционални инвеститора и над 220 нови акционери физически лица. От особена важност за нас е рядко срещаното сред българските публични дружества присъствие на значителен чуждестранен инвеститор, както и участието на значителен брой служители на групата, което показва споделена увереност в перспективите на ТБС.

- Какви промени и възможности се надявате да катализира стъпването Ви на БФБ? А защо предпочетохте да търсите свеж капитал точно по този канал?

- Целта не беше набиране на свеж капитал, тъй като разполагаме с достатъчно собствени средства и други източници на финансиране за оборотните и инвестиционните си потребности. Затова предлагането е само на съществуващи акции.

Целите на излизането ни на БФБ са свързани с привличането на по-широк кръг инвеститори в компанията, създаването на организация, отговаряща на високите изисквания за публично дружество, възможностите за бъдещо набиране на капитал за евентуални по-мащабни инвестиционни проекти и не на последно място - създаването на механизъм за стимулиране на мениджмънта и служителите с ликвидни финансови инструменти, обвързани с резултатите на компанията. Вярваме, че мотивацията, която ще създадем по този начин, ще се превърне в една от силните страни на нашия екип и компанията като цяло.

- За изминалата година отчетохте значителен ръст на печалбите, но по-ниски приходи спрямо 2018 г. Какви са очакванията за тази година?

- Резултатите ни за първото тримесечие показват тенденция на ръст както на приходите, така и на печалбите, като отчитаме повишение на продажбите с 15% и 40% по-висока нетна печалба на годишна база. Очакванията ни са да продължим да надграждаме тези резултати и през останалата част от 2020 г.

- Каква е ролята на българския пазар за финансовите резултати на компанията? Какви са амбициите за разширяване навън и с какво са интересни конкретно държавите от Балканския полуостров, към които проявявате интерес напоследък?

- Продажбите ни в България формират малко над 60% от общите ни приходи за 2019 г., като в това число се включват и над 5% приходи от задгранични и мултинационални клиенти, обслужвани от българското оперативно дружество ТБС ЕАД. Амбициите ни за разрастване зад граница са свързани с три основни пазарни възможности. Първата е разширяването на присъствието ни в Западните Балкани, насочвайки се към дигитално трансформирани клиенти, на които можем да предложим иновативни решения главно от областта на информационната сигурност, които в момента ни отличават от останалите IT компании.  

Втората ни цел, свързана с този регион, е навлизането в сегмента на клиентите с по-слабо развити IT процеси и структури, които можем да адресираме с атрактивни решения от категория офис производителност и да подпомогнем с надграждането на разнообразни други системи по пътя на превръщането им в дигитални организации. Едно от нещата, които правят региона интересен, е именно големият брой организации, които тепърва ще поемат по пътя на дигитализацията, особено на по-слабо развити IT пазари като Северна Македония и Албания. 

Третото, но не и последно по важност направление, са възможностите за разрастване към мултинационални компании, базирани в Западна Европа и САЩ, където виждаме все по-големи възможности за навлизане с атрактивни управлявани услуги на база вече успешно реализирания от нас модел с подобни клиенти.

- Как се отразява кризата върху бизнеса на „ТБС Груп“? Удари ли приходите или веригите Ви на доставки? Ще успеете ли да съхраните работната си сила или все пак ще се наложат съкращения?

- За момента не сме имали сериозни сътресения нито в продажбите, нито в доставките, и не очакваме ситуацията да попречи на постигането на целите ни за 2020 г. Съкращения не сме предприемали и не очакваме да има. Напротив, планираме да увеличим персонала си с цел осигуряване на капацитет за планираното разрастване. Стратегически за нас кризата е по-скоро възможност, отколкото заплаха и вярваме, че имаме потенциала да излезем по-силни от нея в дългосрочен план.

- „ТБС Груп“ си партнира със световни гиганти като Microsoft, Cisco, IBM и VMware. Настъпиха ли промени в начина Ви на работа с тях и какви сигнали Ви дават те за настъпващите промени вследствие на кризата?

- Не бих казал, че има съществена промяна в начина на работа с международните производители, с които работим. Още преди години те предприеха подход на консолидиране на операциите им в региони като нашия, т.е. човек от една държава да отговаря за определена функция в целия регион. Това бе предпоставка да започнем да работим с тях дистанционно още преди повече от 5 години.

Може би единствената по съществена промяна бе увеличаване на предлагането на каквото е възможно като услуга (as a service модел), както и трансформиране на капиталовложенията в оперативен разход. Производителите, които нямаха подобен модел, започнаха да търсят различни финансови инструменти, които да позволят на клиентите не само да не намалят инвестициите в дигитални инструменти, а и да ги увеличат, за да могат да отговорят на новата нормалност.

- Covid-19 даде тласък на дигитализацията. Според Вас успява ли IT браншът в България да се възползва от обстоятелствата? И как всъщност може да ги превърне във възможности за растеж?

 - Дали IT секторът у нас като цяло ще успее да усвои създадените от кризата възможности, времето тепърва ще покаже. Вярвам обаче, че ние сме сред тези, които имат голям шанс да успеят. Имаме силни конкурентни предимства в области като офис производителност, системи за колаборация и облачните решения, където търсенето вече нараства като непосредствен резултат от кризата.

- При създаването на новата си визия „Телелинк“ видимо залага на младите лица в екипа. С какво се отличава новото поколение и какви са предимствата му спрямо предишното?

- Средната възраст на служителите в "Телелинк Бизнес Сървисис" е 33 години. С други думи, ние не просто използваме младите лица за създаване на визия за компанията, а това реално е компанията. Това не означава, че не ценим и опита. Ще дам за пример себе си, аз съм на 35 години, но трудовият ми стаж в сферата на IT е 19 години, като голяма част от колегите в управленския състав имат подобен профил. Истината е, че за нас годините нямат значение.

Най-важно е желанието на човек да се развива и да бъде част от една определена култура и донякъде кауза. Радваме се, че въпреки сравнително ниската средна възраст успяваме да създадем среда, в която да могат да работят и да бъдат максимално ефективни както 18 така и 55+ годишни. Не мисля, че едно поколение има предимства пред друго. Истината е, че разликата е в конкретния човек, а не толкова в неговата възрастова категория.

Коментари: 0