За първи път България продаде дълг при отрицателна доходност

Съвкупният обем на пласираните книжа е 30 млн. лв., а общият размер на подадените поръчки достигна 63.38 млн. лв.,

За първи път България продаде дълг при отрицателна доходност
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
На проведения вчера аукцион Министерството на финансите продаде държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 30 млн. лв. За първи път в емисионната история на страната се продават облигации, за които институционалните инвеститори не само няма да получат доходност, но и са готови да плащат на правителството да притежават негов дълг.

Среднопретеглената доходност по 4-годишната емисия на стойност 30 млн. лв. падна до -0.19%. Все пак инвеститорите ще получат нещо – 0.3% фиксирана годишна лихва, т.е. 1.2% общо за четирите години.
Последният аукцион, на който бе продаден дълг със сходни параметри, бе в средата на юни. Тогава МФ пласира на вътрешния пазар 50 млн. лв. при 0.05% доходност. Статистиката за проведените аукциони показва, че след 2014 г. с всеки следващ търг за ДЦК доходността по тях пада.

Причините тук трябва да се търсят както в голямата ликвидност, с която разполагат банки, пенсионни фондове и застрахователи, така и в липсата на реална нужда правителството да поема нов дълг.

Фискалният резерв е над 11 млрд. лв., а излишъкът в бюджета към октомври е 2.4 млрд. лв. При тези условия държавата е в силна позиция и може да си позволи да притиска участниците за по-ниска доходност. Те от своя страна имат нужда от тези книжа, за да инвестират парите си.

Трябва да се отбележи, че от две седмици на Българската фондова борса вече се търгуват ДЦК, т.е.първичните дилъри могат да изкарат печалба на вторичния пазар.

Съвкупният обем на пласираните книжа е 30 млн. лв., а общият размер на подадените поръчки достигна 63.38 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,11. Спредът спрямо германските федерални облигации в този сегмент е 39 базисни пункта. В сравнение с предходния аукцион за същата емисия през юни 2017 г. доходността намалява с 24 б. т., а спредът с 20 б. т.
 
Разпределението на участниците показва водещата позиция на банките, които придобиха 86.67% от предложеното количество, а останалите 13.33 % бяха придобити от гаранционните фондове.
Коментари: 0