Закриваме още 41 общински депа

България не изпълнява Директивата на ЕС относно депонирането на отпадъци

Закриваме още 41 общински депа

Снимка: БГНЕС

До месец октомври тази година ще бъдат закрити 41 общински депа, неотговарящи на изискванията на европейското законодателство с въвеждането в експлоатация на новоизградени депа в регионите Велико Търново, Левски, Панагюрище, Луковит, Перник, Плевен, Варна, Стара Загора и Костенец. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови решението си по делото срещу България за неизпълнение на Директивата относно депонирането на отпадъци.

До 16 юли 2009 г. страната ни трябваше да прекрати експлоатацията на старите общински депа, неотговарящи на изискванията на европейското законодателство. Процесът по прекратяване на експлоатацията им е в пряка зависимост с изграждането на нови регионални системи за управление на отпадъците (РСУО), които се финансират основно от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013".

Забавянето на изграждането на новите депа се дължи от една страна на спиране на плащанията по ОПОС, несъгласие от населението по местонахождение на съоръженията за третиране на отпадъци и на дългите съдебни процедури по обжалване на стъпките по изграждането им, и от друга страна на забавяне на общините при подготовка и изпълнение на проектите за РСУО, съобщават от МОСВ.

В резултат на възстановените плащания и на всички усилия, които се полагат за ускоряване на изпълнението, само от началото на годината досега бяха въведени в експлоатация 5 регионални системи в Бургас, Малко Търново, Видин, Габрово и Добрич, с което се преустановява експлоатация на 25 общински депа.

С постигането на тази цел, управлението на страната ни ще докаже пред ЕК и СЕС способността си да изпълни поетите ангажименти в хода на наказателната процедура до сега и ще предотврати евентуални по-нататъшни негативни последици за България.

От екоминистерството отбелязват, че това първо съдебно решение не предвижда финансови санкции. То признава, че страната не е изпълнила свои ангажименти и я задължава да предприеме необходимите мерки, за да се съобрази с решението на съда. В случай, че държавата членка не отстрани нарушението на правото на ЕС, Съдът отново по инициатива на ЕК, може да осъди ДЧ и да й наложи финансова санкция. Към момента българските институции полагат всички възможни усилия, за да се предотврати завеждане на второ дело и за да се изградят всички регионални системи. Финансови санкции ще бъдат наложени в случай, че огромните ни усилия за наваксване на забавянето се окажат неуспешни.

Коментари: 0