Започна приемът по новите схеми „60/40“ и „80/20“

Работодателите могат да удължат срока за получаване на подкрепа за работниците си до края на март

Започна приемът по новите схеми „60/40“ и „80/20“

Снимка: Pixabay

Агенция по заетостта стартира приема на документи от работодатели, желаещи да получат финансова подкрепа по мерките за запазване на заетостта, известни като схемите „60/40“ и „80/20“.

Мерки срещу COVID-19

И за новия период, януари-март 2021 г., регламентираната подкрепа е в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но изчислен на база месец октомври 2020 г., уточняват от Агенцията по заетостта.

За работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ подкрепата може да бъде „80/20“, ако освен за средствата, предоставяни по горната схема, кандидатстват и за компенсации по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“. С решение на Министерски съвет от 31 декември 2020 г. се удължи периодът за изплащане на компенсации по проекта до 31 март 2021 г.

И по двете мерки работодателите, които са одобрени за участие през предходния период, ще могат да удължат срока за получаване на съответната финансова подкрепа,  кандидатствайки с облекчен пакет документи.

Работодателите, които отговарят на критериите за допустимост, но все още не са се възползвали от възможностите, които предлагат двете мерки, ще могат да подадат документи съгласно новите условия по всяка една от тях. Те могат да бъдат намерени на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта“.

Коментари: 0