Застрахователите със 769 млн. лв. премии

Това е с 6,67 % повече спрямо същия период на 2014 г.

Застрахователите със 769 млн. лв. премии
168 ~ 1 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова

Премийният приход на застрахователните дружества, работещи в сферата на общото застраховане е 768,69 млн. лв. за първата половина на годината. Това е с 6,67 % повече спрямо същия период на 2014 г., когато постъпленията от сключени са възникнали на 720,62 млн. лв., показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

През първата половина на 2015 г.  най-голям ръст има  при застраховките „Автокаско“. Премийният приход на застрахователите до юни от тези полици възлиза на 236,94 млн. лв. Сравнено със същия период на миналата година това е увеличение с 12,93 на сто.

Този ръст се дължи на повечето продажби на нови коли у нас, а и ръстът в застраховките „Автокаско“. Осен че хората са станали по-предпазливи, компаниите вече не предлагат полицата на дъмпингови цени.

Доколкото до другите видове застраховки – също се отчита ръст. Бавено, но стабилен, показват данните на финансовия надзор. Примерно платените премии по полиците „Пожар и природни бедствия“ възлизат на 105,41 млн. лв. при 96.66 млн. лв. през първата половина м. г. Това означава, че на годишна база има ръст от 9,05%. Вероятно бедствията през миналата година са подтикнали гражданите и бизнеса да помислят за по-добра защита на имотите.

Във връзка на застраховките „Гражданска отговорност“ няма съществена промяна на пазара.

Платените премии през първата половина на годината възлизат на 300,44 млн.лв. Съпоставено със същия период на 2014 г. увеличението е с малко над 3 на сто.

Подкрепи Economic.bg