Здравният министър удължи забраната за влизане в България от някои страни

Правилата ще действат от 1 декември до края на януари заради удължената извънредна обстановка

Здравният министър удължи забраната за влизане в България от някои страни

Снимка: БТА

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов издаде нова заповед за условията и реда, по който може да се влиза на територията на България от утре, 1 декември, до 31 януари 2021 г.

Мерки срещу COVID-19

В заповедта няма промяна спрямо предходната такава, която изтича днес, но издаването й е необходимо, тъй като се взе решение за удължаване на извънредната епидемиологична обстановка до края на месец януари.

И така остава доста дълъг списъкът с гражданите, за които забраната за влизане на територията на България не важи. Освен за българите, забрана няма и за гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства (включително лицата, които са във фактическо съжителство с тях); гражданите на Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Украйна, Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова, Израел, Държавата Кувейт, Република Беларус и Република Турция; лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства.

В заповедта изключение от забраната се прави и за медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители. Както и за работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, за транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари и стоки, екипажи на въздухоплавателни средства, лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства, и друг транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове.

Забрана няма и за официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административно-техническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства. Сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма, погранични работници, организатори и участници в международни спортни състезания.

Всички изброени могат да преминават транзитно през България, след като се гарантира незабавното напускане на територията.

Без отрицателен PCR тест:

Всички изброени се допускат без отрицателен тест за COVID-19. Ако обаче идват от трети страни, с изключение на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), от Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Република Сърбия, Република Беларус и Република Турция, трябва да показват документ с отрицателен резултат от направен до 72 часа PCR тест за коронавирус.  

Ако българските граждани и тези със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България не представят отрицателен тест за COVID-19, се поставят под карантина за 10 дни.

Коментари: 0