Здравното министерство готви нови правила за финансиране на общинските болници

Ведомството има конкретен план за действие спрямо всяка една болница, като в него са отчетени здравните потребности на населението в региона

Здравното министерство готви нови правила за финансиране на общинските болници
1296 ~ 2 мин. четене

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и директорите на областните болници се договориха за предстоящо преструктуриране на лечебните заведения. Това стана по време на среща между двете страни днес. Планирани са промени в управлението и финансирането на болниците. Целта на реформите е да доведат до по-добро лечение на пациентите на територията на всички области в страната, пишат от ресорното ведомство. Здравният министър съобщи, че заедно с екипа си работи по изготвянето на правила в тази посока, които трябва да бъдат финализирани в началото на следващия месец.

Министерството има конкретен план за действие спрямо всяка една болница, като в него са отчетени здравните потребности на населението в региона, наличните отделения, апаратура, администрация, сключени договори за доставка на лекарства, консумативи и др. Здравният министър заяви, че действията на неговия екип са фокусиране върху подобряване качеството на лечебния процес, а не към съхраняването на отделни структури.

Проблемите, които поставят директорите на държавните болници поставят проблеми, свързани с нарушени връзки между болничната и извънболничната помощ, промяна на медицинските стандарти, амбулаторните процедури и механизмите за финансиране на лечебните заведения.

От Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение поискаха от Министерството на здравеопазването да се запазят лекарите и сестрите в областните болници и посочиха, че част от медиците в момента са на възраст над 55 години. Като проблем, за който алармираха от областните лечебни заведения, е недостигът на персонал, като по тази причина не могат да изготвят дори графици за дежурства.

Кирил Ананиев посочи, че държавните болници нямат общи правила за финансовата си дейност и това е една от причините за недоброто състояние на някои от тях. „Направен е пълен анализ на финансовото състояние на областните болници“, заяви Ананиев.

Проверките, извършени от МЗ до този момент, показват, че не навсякъде управлението на лечебните заведения се извършва по най-добрия начин, контролът на места е занижен, не се поддържа добре и сградният фонд. Към септември месец около 200 млн. лв. са общите задължения на държавните болници, просрочените са близо 57 млн. лв., като проблемът се задълбочава, обобщи здравният министър.

Кирил Ананиев съобщи, че след проверките болниците са разпределени в четири групи, като лечебните заведения в последната четвърта група са декапитализирани, в лошо финансово състояние и са в невъзможност за изплащане на задълженията си към кредиторите. Действията на Министерство на здравеопазването са насочени в момента към тази група болници. Министър Ананиев посочи за пример болницата в Ловеч, в която вече има назначен нов прокурист и оздравителният план е в ход. 

Подкрепи Economic.bg