„Зеленият рекет“ вече заплашва икономиката, обявиха работодателите

Бизнес организациите смятат, че „шепа природозащитници“ за получили прекомерно голяма власт

„Зеленият рекет“ вече заплашва икономиката, обявиха работодателите
В последните десетина години е налице очевиден дисбаланс на интересите на всички участници, който от нездравословен започва да се превръща в убийствен за икономиката на България. Това е позицията на четирите национално представени работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТППП, изразена от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) чрез писмо до медиите.

Според бизнес организации става дума за несъразмерно „шепа природозащитници“ а поучили несъразмерно на важността им влияние, а те в името на неясните си интереси спират всяко по-значимо инвестиционно намерение.

Те са готови да спрат, и понастоящем успешно го правят, инвестиционни намерения за стотици милиони, които биха довели до сериозен икономически растеж и постепенно излизане на България от категорията „най-бедна държава в Европа“. Спира се транспортна инфраструктура, спира се рудодобив, спира се строежът на спортни-технически съоръжения. Всичко това се прави при явни закононарушения, внушения, дезинформация и манипулиране на общественото мнение, се казва в позицията.

Работодателите са на мнение, че вече не става дума само за ски, втори лифт, зимен туризъм, а за икономиката на България като цяло. На рекет са подложени сектори като металургия, минно-геоложко дело, строителство, транспорт, туризъм (летен и зимен), което се превръща в системен риск за държавата ни и нас самите.

Не може референдуми като този в Трън или в добруджанската община Генерал Тошево да решават съдбата на икономиката на България. Тук е мястото да се обърнем към тези политици, които се опитват да се качат на гребена на референдумите, че това е игра с огъня. Двойният стандарт не е решение - ако Трън е вярно решение, то утре в Банско ще има не два, а дванадесет, а защо не и двадесет нови лифта, пише още в позицията.

Бизнес организациите се обръщат към държавните институции с няколко искания.
  • Да продължат законодателната политика срещу „зеления рекет“, успешно започната с промените в Закона за околната среда, като едноинстанционното обжалване на ОВОС обхване не само обектите от национално значение, но и инвестициите клас „А“ и обектите от първостепенно общинско значение;
  • Да продължат инвестициите в ски туризма и в изграждането на втори лифт в Банско в духа на решението на МС от 28 декември 2017 г.;
  • Да се отпушат „белите дробове“ на Витоша и да й се даде въздух, като за целта бъде спешно приет новият план за управление на природен парк "Витоша“;
  • Да изготвят и приложат в законодателен порядък ясни, точни, измерими и проверими критерии за представителност на екологичните организации - такива, каквито законът е наложил за представителността на организациите на българските работодатели и на организациите на работниците и служителите.
Нека да поставим спазването на закона над всичко - така, както е в Европейския съюз, който имаме честта да председателстваме в момента, завършва писмото.
Коментари: 0