Жалби и сигнали вече ще може да се подават и електронно

Поправката влиза в сила от 10 октомври 2019 г.

Жалби и сигнали вече ще може да се подават и електронно
2366 ~ 1 мин. четене
От 10 октомври 2019 г. исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги и по електронен път посредством електронни съобщения, подписани с електронен подпис.
Това гласят промени в Административнопроцесуалния кодекс, приети днес от народните представители, съобщи Дарик.

В срок до 1 юли 2019 г. Висшият съдебен съвет обезпечава необходимия брой административни съдии.

В срок до 1 януари 2021 г. Висшият съдебен съвет, Върховният административен съд, Административният съд-София град и Административният съд-София област получават необходимия сграден фонд за обезпечаване и осъществяване на дейността им съобразно натовареността и разпределението на делата, записаха депутатите. 
Подкрепи Economic.bg