Автор

Автор 90 статии

Венцислав Генков

Агробизнесът е зависим от субсидиите, конкурентоспосбността намалява

Агробизнесът е зависим от субсидиите, конкурентоспосбността намалява

Конкурентоспособността на българското земеделие намалява, а част от секторите са от изключителна зависимост от субсидии, особено в частта зърнопроизводството