Печалбата на банките с 32% годишен спад през януари

Депозитите на домакинствата нарастват с 200 млн. лева за месеца

Снимка: Economic.bg/Архив
17:12 28.02.2020
Печалбата на банковата система за януари 2020 г. е 52 млн. лв., или с 32.3% по-малко от реализираната за същия месец на 2019 г. Това сочат данните на Българската народна банка (БНБ).

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, спрямо януари 2019 г. се увеличават с 25 млн. лв. (102.9%).

Към 31 декември 2019 г. съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност са съответно 19.04%, 19.50% и 20.16% (при 19.84%, 20.22% и 21.02% към края на септември 2019 г.). 

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на януари възлиза на 14.4 млрд. лв. и се увеличава с 43 млн. лв. (0.3%) спрямо предходния месец.

През януари активите на банковата система намаляват със 108 млн. лв. (0.1%) до 114.1 млрд. лв. Спад има при паричните наличности, паричните салда в централни банки и при кредитите и авансите. Увеличават се другите депозити на виждане, дълговите ценни книжа и другите активи. Не се наблюдават съществени промени в структурата на балансовите активи – делът на парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане възлиза на 15.7%, този на портфейлите с ценни книжа е 13.0%, а на балансовата сума на кредитите и авансите – 65.7%. 

В края на януари ликвидният буфер на банковата система е 29.0 млрд. лв., а нетните изходящи потоци са 11.2 млрд. лв. Отношението на ликвидно покритие е слабо понижено от 269.9% в края на декември 2019 г. до 259.8% в края на отчетния месец (при минимално задължително ниво от 100%). 

Брутните кредити и аванси в края на януари не отчитат съществено увеличение и възлизат на 94.5 млрд. лв., с 16 млн. лв. повече спрямо края на предходния месец. Вземанията от сектор централни банки намаляват с 975 млн. лв. (7.2%), а тези от кредитните институции нарастват със 705 млн. лв. (4.8%). 

Брутният кредитен портфейл се увеличава с 286 млн. лв. (0.4%). Кредитите за нефинансовите предприятия отчитат растеж със 190 млн. лв. (0.5%), а тези за домакинствата – със 147 млн. лв. (0.6%). Вземанията от сектор държавно управление и други финансови предприятия намаляват съответно със 7 млн. лв. (0.7%) и 45 млн. лв. (1.0%). 

Спрямо декември 2019 г. депозитите в банковата система намаляват с 492 млн. лв. (0.5%), като най-голям спад има при депозитите на нефинансовите предприятия – със 764 млн. лв. (2.7%), следван от този при другите финансови предприятия – с 506 млн. лв. (14.8%). Депозитите на кредитните институции, на домакинствата и на сектор държавно управление нарастват съответно с 410 млн. лв. (7.7%), с 200 млн. лв. (0.3%) и със 167 млн. лв. (6.3%).Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: банки | печалба | БНБ | спад | банкова система