Напред към персонализираната медицина

3D биопринтирането отваря нови възможности за прецизиране на лечението

Снимка: Медицински университет - Пловдив

Подходящата терапия с подходящата доза в точния за пациента момент – това е формулата на т. нар. персонализирана медицина. Колко близо е всичко това в България?

Медицинският университет в Пловдив първи у нас въведе обучение по персонализирана медицина още преди шест години. В свободноизбираемия курс по молекулна, регенеративна и персонализирана медицина се изучават основните принципи на тези модерни направления. Идеята е лечението на всеки пациент да е съобразено с неговите генетични особености. „В един от текущите проекти изследваме наличието на мутации в гени за определени рецептори и други молекули при онкологични заболявания, за да може да се прецизира т. нар. таргетно (прицелно) лечение. То е различно за всеки пациент и се

гарантира ефективност

като се избягват нежеланите странични действия на ненужно лечение, спестява се и финансов ресурс” обяснява проф. Виктория Сарафян, ръководител на катедра „Медицинска биология”.

В МУ – Пловдив работят с първия в България 3D биопринтер. Чрез него in vitro се „принтират” тъкани, които максимално наподобяват естествените в организма. Използват се клетки от пациенти и биомастила, които осигуряват структурна и механична поддръжка и свързващи компоненти. Така се моделира развитието и прогресирането на болестта, създават се модели за тестване ефекта на различни лекарства. 3D биопринтирането помага за

направата на тъкани и органи

за нуждите на регенеративната медицина и замяната на увредени части в тялото, обяснява проф. Сарафян.

По европроект за изграждане на иновативна научнаизследователска инфраструктура е създаден Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина –ПЕРИМЕД”. Фокусиран е върху технологии, свързани със здравето, като основен акцентът имат онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативните лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерните технологии и биосензорите. Тук се изграждат стратегии, ориентирани към пациентите, но не чрез директна работа с тях, а чрез

изминаване на дългия път

от изследователското проучване и създаването на научни продукти, методологии и алгоритми в отделните лечебнодиагностични направления, до защитата им като полезни модели или патенти, с цел трансфер на технологии и реализация с висока обществена полза. „Този научноизследователски център е отворен към нашите бизнес асоциирани партньори - лечебно-диагностични структури, дистрибутори и производители от сферата на фармацията. Така новите научни продукти ще докажат своята виталност и полза за отделния пациент”, посочва проф. Сарафян.

Персонализираната медицина вече е настояще. Тя се практикува активно в областта на онкологията, но все повече възможности се откриват за индивидуализиране на лечението при някои психиатрични, метаболитни и неврологични заболявания. И най-важното -

променя мисленето

и поведението на съвременния лекар. Той все повече се опитва да лекува не болестта, а конкретния болен човек, казва проф. Сарафян и добавя: „Реимбурсират ли се молекулно-генетичните изследвания, повече хора ще имат достъп до такова лечение. Ако добре образоваме новата генерация лекари, скоро ще разполагаме с компетентни медицински специалисти и това ще е гарант за бъдещето на персонализираната медицина”.
Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Повече четете в бр. 96 на сп. "Икономика"


Етикети: медицина | 3D биопринтиране | проф Виктория Сарафянq Медицински университет Пловдив