Правителството пренасочи 28 млн. лв. от научните институти към университетите

Европари за БАН и други научни институти бяха пренасочени към МОН, висши училища и работодатели

Снимка: Economic.bg
На днешното си заседание правителството взе решение да пренасочи 27.6 млн. лв., първоначално предвидени за развитието на центрове за разработки и иновации, към висшите училища. Това се предвижда с приетата днес промяна в Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.).

Парите се прехвърлят от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, където бенефициенти са Българската академия на науките (БАН) и други научни институти, към Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, където могат да кандидатстват Министерството на образованието и науката (МОН), висши училища, национално представени работнически и работодателски организации, както и частни компании.

Заложените цели на Приоритетна ос 1 са инвестиране в развитието на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност като средища за висококачествени научни изследвания и иновации. По нея също така се предвижда финансиране за научноизследователска инфраструктура с регионално и национално значение, както и за подпомагане на специализацията на изследователи и тяхното участие в Европейското научноизследователско пространство. Освен за изследвания и иновации, парите по тази ос са за „подобряване на ключови компетентности на ученици и деца, включително чрез иновативни методи за преподаване“.

Приоритетна ос 2 пък предвижда усъвършенстване на системите за управление на висшите училища и въвеждане на системи за наблюдение и контрол. Освен това се залага усъвършенстване на системата за акредитация, въвеждане на гъвкави акредитационни модели и външно оценяване на качеството във висшето образование. Ще бъдат усъвършенствани и формите за преподаване и методите за оценяване на студентите и докторантите. Не на последно място парите са предвидени за създаване на национална система за оценяването на придобитите знания, умения и компетентности във висшите училища.

Аргументът на правителството да прехвърли сумата от едната приоритетна ос към другата е, че така се очаква изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и се постига съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование. Също така според правителството пренасочването на парите ще доведе до разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот и широко приложение на различни електронни форми за дистанционно обучение.

С днешното правителствено решение въпросните 27.6 млн. лв. европари вместо към Българската академия на науките (БАН), Селскостопанската академия (ССА), научни институти, висши училища, центрове за върхови постижения и компетентност и т.н., ще бъдат разпределени към МОН, висши училища, работодателски организации и различни браншови организации.


Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: БАН | иновации | работодателски организации | МОН | изследвания | висши училища | ОП НОИР | кариерна реализация

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини