Научни изследвания (11)

Фондът на фондовете ще разпредели 75.5 млн. лв. за наука и бизнес

Фондът на фондовете ще разпредели 75.5 млн. лв. за наука и бизнес

Фондът на фондовете (ФнФ) е стартирал процедура за избор на финансов посредник за управлението на Фонд за технологичен трансфер (ФТТ), чиято цел ще е да насърчи трансфера на технологии в България в сътрудничество