Нона Караджова (33)

Новият лифт в парк "Пирин" е незаконен

В окончателното решение на ВАС се посочва, че има явно противоречие на инвестиционното предложение с действащия режим на опазване на защитената територия и е недопустимо за неговата реализация