Газифицират 22 общини с пари от мръсен въздух

Министър Нона Караджова одобри проекта „Намаляване на парниковите газове чрез газификация на регион Запад в България”

22 общини от Регион Запад ще бъдат газифицирани с финансиране на продадени спестени емисии на парникови газове. Управляващият комитет на проекти по механизма  „Съвместно изпълнение” на Протокола от Киото одобри искането на „Рила газ”ЕАД за финансиране на проекта . А министър Нона Караджова изпрати писмо с решението за одобрения проект.

Той включва изграждане на газопреносна и газоразпределителна мрежа в 22 общини на регион Запад в България.  Осъществяването му ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове чрез преминаване от изкопаеми твърди и течни горива към природен газ в промишления, публичния и жилищния сектор. Предвижда се намалението на емисии на парникови газове да бъде в размер над 200 000 тона въглероден диоксид еквивалент за периода 2008 – 2012 г.

 

Коментари: 0