безработица в САЩ (3)

Безработицата в САЩ падна до 49-годишен рекорд

Безработицата в САЩ падна до 49-годишен рекорд

Темпът, с който американската икономика създава работни места, се забавя, показва федералната статистика. Въпреки това безработицата в страната отново пада – до 3.7%, което е най-ниското ниво за последните 49 години