бизнес среда (17)

Компаниите в страната отчитат влошаване на бизнес средата

Компаниите в страната отчитат влошаване на бизнес средата

Общият показател за бизнес климата в страната през февруари намалява с 0.8 пункта спрямо предходния месец, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), което означава, че компаниите, анкетирани

Компаниите от БСК посрещат 2019 г. с песимизъм

Компаниите от БСК посрещат 2019 г. с песимизъм

Бизнес климатът в България се влошава, а предприятията оценяват собственото си състояние в края на 2018 г. с определенията „слаб растеж” и дори „застой”. За 2019 г. пък фирмите демонстрират „умерен песимизъм”, който в голяма степен

Липсата на кадри е основна пречка пред бизнеса ни в България

Липсата на кадри е основна пречка пред бизнеса ни в България

Една от най-големите трудности, която напоследък dm България среща при разширяването на веригата ни от магазини в България, както и на логистичната ни база в Елин Пелин, е намирането на квалифициран персонал...

10 предложения за подобряване на бизнес климата в България

10 предложения за подобряване на бизнес климата в България

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представя 10 мерки, които според тях буха помогнали за подобряването на бизнес климата в България, намаляване на административните прегради и по-добро регулиране

Webit.Festival - адаптация към бъдещето

Webit.Festival - адаптация към бъдещето

Над 300 лектори на световно ниво ще споделят безценен опит от най-големите компании в дигиталната индустрия и ще обяснят пред над 5000 посетители от 90 държави ключовите фактори, които ще формират бъдещето ни