въздушен транспорт (12)

Въвеждането на екотакса за самолетните билети няма да намали емисиите от авиацията

Въвеждането на екотакса за самолетните билети няма да намали емисиите от авиацията

Да, предвид факта, че въздушният транспорт създава около 2.5% от глобалните емисии на въглероден диоксид, както и шум значително над допустимите норми. България, заедно с Холандия, Германия, Дания

Оборотът във въздушния транспорт расте все повече

Оборотът във въздушния транспорт расте все повече

Оборотът в сектор „Въздушен транспорт“ е нараснал през четвъртото тримесечие на 2018 г. В сравнение с третото тримесечие ръстът е 9.4%, а на фона на данните от четвъртото тримесечие на 2017 г. повишението е дори по-голямо – с 20.1%.