патенти (40)

Университети вече могат да продават научни изследвания на бизнеса

Университети вече могат да продават научни изследвания на бизнеса

Държавните университети вече ще имат право да създават търговски дружества, чиято цел ще е да улеснят внедряването и използването в икономиката на резултати от научни изследвания и други разработки, обект

Отпадат таксите на представителите по индустриална собственост

Отпадат таксите на представителите по индустриална собственост

Министерството на икономиката ще премахне таксите, свързани с придобиването на професионална квалификация, издаването на удостоверения и вписването на представителите по индустриална собственост