Близо 40% от изобретенията вече се комерсиализират

Бизнесът внедрява около 80% от всички патенти, регистрирани в Европа

Близо 40% от изобретенията вече се комерсиализират

Снимка: Pixabay

Изследователските институции вече комерсиализират повече от една трета (36%) от изобретенията, за които са подали заявка за патент в Европейското патентно ведомство. Това показва доклад на институцията, изготвен на база данни от европейски университети и публични изследователски организации.

Лицензирането на патенти е предпочитаният канал за комерсиализация на изобретенията (патенти се използват при 70% от внедрените изобретения). Те отчитат създаването на отделена компания като мотив за 41% от комерсиализираните изобретения. Според доклада малките и средни предприятия (МСП) и големите компании внедряват патенти поравно (средно по 40%). Повечето от успешните сътрудничества (74%) са сключени с партньори от същата държава и само с 27% отвъд европейските граници, се посочва още в доклада.

Според Европейското патентно ведомство университетите и публичните изследователски организации (PROs) играят ключова роля в иновационните екосистеми на Европа като източници на научни знания, които могат да бъдат усвоени от индустрията. Данните показват начините, по които се използва европейската патентна система за тази цел.

Проучването се основава на изследване на европейски университети и публични изследователски организации - заявители на патенти в Европейското патентно ведомство (EPO) между 2007 и 2018 г. В него се предоставя подробна информация за патентованите от тях изобретения, модели на комерсиализация и предизвикателствата, пред които са изправени изследователските институции при извеждането им на пазара.

Коментари: 0