Университети вече могат да продават научни изследвания на бизнеса

Държавата даде право на висшите училища да създават и да участват като акционери в търговски дружества

Университети вече могат да продават научни изследвания на бизнеса

Снимка: Economic.bg/ Красимир Свраков

2864 ~ 2 мин. четене
Държавните университети вече ще имат право да създават търговски дружества, чиято цел ще е да улеснят внедряването и използването в реалната икономика на резултати от научни изследвания и други разработки, обект на интелектуална собственост. Това предвижда прието днес постановление на Министерския съвет.

Въпросните търговски дружества ще се учредяват по реда на Търговския закон. Университетите също така ще могат да участват в капитала на вече създадени такива дружества. Целта е да се изградят инкубатори за иновации и бизнес с участието на висшите училища.

Предметът на дейност на новите дружества може да бъде изследване, реализация и развитие на научни разработки; внедряване и продажба на научни продукти; както и регистрация на патенти и търговски марки на национално и международно ниво. Дружествата ще могат да бъдат и посредници при трансфера на технологии между технологични центрове и технологични паркове.

Висшите училища ще имат възможност да създават и да участват в капитала само на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества с изрично определен в постановлението предмет на дейност. Той трябва да е свързан с резултатите от дейността по професионалните направления и специалностите от регулираните професии, за които висшето училище е получило акредитация.

Продажбите на научните изследвания от страна на висшите училища ще повишат и ефективността от средствата, които се инвестират в наука. Освен това ще се увеличи делът на нематериалните активи на икономиката, каквито са патентите.

"Възможността за сдружаване на висшите училища с фирми ще бъде мотивация за авторите на патенти, както и за включване на водещи стопански и икономически субекти, предлагащи финансови и други ресурси за ускоряване на процеса на експлоатация и комерсиализация на научните продукти", прогнозират от правителството.

Също така в постановлението се ограничават възможностите за разходване на постъпилите средства от отчисленията от печалбата на търговските дружества. Правителственият документ строго определя случаите, в които университетите могат да харчат въпросните средства.
Подкрепи Economic.bg