BULGARIAN PROPERTIES (9)

Разходите за пенсии са скочили с над 172 млн. лв.

Към първото шестмесечие на 2013 г. приходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) са в размер на 1.984 млрд. лв. като е отчетено неизпълнение от 77 млн. лв. на плана. Общите разходи са 4.362 млрд. лв., което е с 55.7 млн. лв. по-малко от планиран