Moto Z (10)

Търговията на дребно бележи ръст през ноември

По предварителни сезонно изгладени данни през ноември 2013 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 0.4% спрямо предходния месец, показват данните на НСИ

Добивът на въглища замира

Добивът на въглища намалява със всеки изминал месец, показва статистиката на НСИ. През юли спадът спрямо предходния месец е 12.4%, а при сравнение със предходната година се наблюдава понижение с 15.9%. Ситуацията в сектора е била по-лоша единствено пре

Промишленото производство в Япония се срина през юни

Япония публикува по-слаби от очакваните икономически данни, които подчертаха предизвикателствата, пред които е изправено правителството, опитващо се да съживи икономиката на страната, която е в застой. През юни промишленото производство в страната се е