eBay (32)

Ebay ще търгува с Bitcoin

Потребителите ще могат да предлагат стоки и услуги, които да бъдат заплащани и с виртуалната валута при външни транзакции