Професия HR (7)

Аутсорсингът е готов да наема останалите без работа заради COVID

Аутсорсингът е готов да наема останалите без работа заради COVID

Здравната и последвалата я икономическа криза през 2020 г. оставиха много хора без работа, но и затрудниха намирането на нова такава. Шансовете обаче не са единствено и само мрачни