Държавата дава заявка за нов фокус на българската икономика

Приоритетите са свързани с прехода към цифрова икономика, поне на думи

Държавата дава заявка за нов фокус на българската икономика

Снимка: Unsplash

Дългогодишният фокус на управляващите в инфраструктурни проекти постепенно се размива под натиска на глобалната трансформация и на Европейския съюз.

Или поне такива са очакванията – че път към дневния ред на властта ще си пробият политиките с потенциал за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика чрез нови технологии.

На днешния Министерски съвет правителството прие целите и приоритетите на политиката за цифровата трансформация до 2030 г. Документът залага принципите на цифровата промяна в основните сфери на икономическия живот. Целта е широката употреба на тези технологии да доведе до намалено използване на енергия и ресурси.


Подобряването на съществуващата инфраструктура чрез разгръщане и използване на мрежи с много голям капацитет е един от основните приоритети. Високоскоростните оптични трасета, както и мрежите от пето поколение, ще бъдат сред най-важните градивни елементи на цифрова икономика и общество.


България обаче вече изостава от останалите европейски държави във внедряването на 5G. Пред това имаше много перипетии – като се започне от липсата на честоти, мине се през високите такси за лиценз на операторите и се стигне до тежките строителни процедури по Закона за устройство на територията. Повечето от тях вече са преодолени, макар все още да има нужда от освобождаване на честоти в обхвата 700 MHz, които все още са заети от военните.


Тепърва предстои да се организират търгове за разпределяне на честоти, което по информация на Economic.bg ще се забави поне до края на 2020 г. Междувременно държави като Ирландия, Италия, Латвия, Румъния вече започнаха да предлагат търговски 5G услуги.


Иначе очакванията са големи. Подобряването на свързаността ще позволи развитието на иновативни бизнес модели в множество сектори като научните изследвания, цифровото и дистанционното здравеопазване, сигурността, логистиката, автономните и свързаните превозни средства, цифровото управление и цифровото образование, както и развитието на „умни“ градове.


Подкрепата за високоскоростна свързаност ще бъде придружена от мерки за повишаване на цифровите умения и стимулиране на търсенето на интернет базирани услуги от гражданите и бизнеса. Стратегията поставя за цел включването на технологични дисциплини и цифрови умения в учебните програми на всички нива на образованието и системите за професионално обучение и преквалификация.


„Отчитайки необходимостта от цифровата трансформация и създавайки условия за нея, до 2030 г., България трябва да притежава конкурентоспособна цифрова икономика и висок стандарт на гражданите, които да са основани на знанието и интелигентния растеж“, се казва във визията на документа.


Целите са:
Разгръщане на сигурна цифрова инфраструктура; 
Осигуряване на достъп до адекватни технологични знания и цифрови умения;
Укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации;
Отключване потенциала на данните; 
Цифровизация в полза на кръгова ниско въглеродна икономика;
Повишаване ефективността на държавното управление и качеството на публичните услуги.

Коментари: 0