И по-големите фирми вече могат да кандидатстват за грантове

За да получат грантовете между 30 и 150 хил. лв., фирмите трябва да отговорят на няколко критерия

И по-големите фирми вече могат да кандидатстват за грантове

Снимка: Unsplash

996 ~ 2 мин. четене
Антония Симова Автор: Антония Симова

Държавата стартира процедурата по кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на средните предприятия, с която да преодолеят икономическите последствия от пандемията Covid-19.

Програмата е втората, обявена от правителството, която предоставя на бизнеса грантови средства (без задължение за връщане), а парите отново са по европрограмата „Иновации и конкурентоспособност“.


Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 200 млн. лв., като обхваща всички сектори на българската икономика, с изключение на първичното производство и преработката на селскостопански продукти, рибарството, аквакултурите, горското стопанство и финансовия и хазартния сектор. Всяка фирма ще има възможност да получи между 30 и 150 хил. лв. Очаква се мярката да бъде от полза за около 1500 средни компании.

Процедурата по кандидатстване е с краен срок 16:30 ч на 24 август. Допълнителни въпроси по проекта могат да се задават до две седмици преди крайния срок за кандидатстването, но само електронно чрез системата ИСУН 2020. Именно там се осъществява и самото кандидатстване.

Припомняме, че схемата бе лансирана в края на май, а миналия месец по нея бяха направени промени. Според новия вариант на документите проектите вече няма да се финансират по реда на постъпване, а ще се класират по определени критерии. Размерът на сумата, която компаниите ще получат, не може да бъде по-голяма от 3% от оборота на фирмата съгласно годишната данъчна декларация за 2019 г., което бе съществена промяна спрямо първия вариант, тъй като в предишния условието бе 1%.

С поправките по програмата бе намален и прагът на оборота, който компаниите трябва да са имали за 2019 г. – от 3 на 1 млн. лв. Фирмите трябва да отчитат спад от поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода февруари – месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Това означава, че съпоставката няма да се прави както обявеното по-рано спрямо средномесечния оборот за 2019 г., а на годишна база.

Възможните разходи са за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги, режийни разходи и за персонал.

Това е втората грантова програма за бизнеса в България. Първата бе предназначена за микро и малките предприятия и към 10 юли – два месеца след старта ѝ - по нея вече са изплатени средства на 807 фирми между 3 и 10 хил. лв. Очакванията са средствата от нея да достигнат до 20 хил. малки фирми.Подкрепи Economic.bg