12 ферми получават 5.3 млн. лв. за модернизация

Субсидията е по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони

364 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

12 ферми ще получат 5 313 028 лв. за закупуване на нова техника и оборудване, съобщи Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Субсидията от бюджета е по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Одобрените проекти са на седем животновъдни и пет растениевъдни стопанства.

Три от проектите са на кравеферми. Един от кандидатите ще използва средствата, за да покрие изискванията на Европейския съюз за производство на качествено мляко. Той ще купи индивидуални клетки и индивидуална хранилка за телета, млечно такси, трактор и др. Средствата за другите два проекта ще бъдат вложени в доилна зала тип „рибена кост", млекоохладителен танк, автоматични поилки с клапан, трактори и др.

Двама кандидати ще инвестират в птицеферми. Те ще изградят птицекомплекс и ще купят оборудване за отглеждане на кокошки-носачки -  автоматични гнезда, скаров под и елеватор за транспортиране на яйца, хранилна линия, пълен комплект поилна линия и контролер и др. Друг фермер ще разшири и преустрои стопанска сграда в зайцеферма. Одобрен е и проектът на пчелар, който ще купи нови кошери.

Два от проектите на растенивъдни стопанства са за строеж на нови силози за зърно. Друго стопанство ще премине към биологично производство на овес, лимец, мека пшеница и люцерна. Последните два проекта предвиждат засаждането на орехи и бадеми и създаването на система за защита на насаждения от праскови от градушки. 

Подкрепи Economic.bg