1814 лв. са спестени средно за "втора пенсия"

Среднопретеглената доходност на УПФ за последните две години е 7%

1814 лв. са спестени средно за
4046 ~ 3 мин. четене

1813,61 лв. е средната стойност на партидите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване в България, пише в. Сега, позовавайки се на данни от Комисията за финансов надзор.

За първото полугодие средните спестявания в универсалните пенсионни фондове (УПФ) са се увеличили с близо 172 лв., което се дължи основно на силното представяне на родната фондова борса от началото на годината до изборите за Европейски парламент и последвалото повишаване на политическата нестабилност. Стойността е с ориентировъчен характер, тъй като индивидуалните сметки варират спрямо осигурителния доход и времето, за което са плащани.

Общата картина показва, че кризата, която доведе до отрицателна доходност на дружествата, вече е преодоляна. Среднопретеглената доходност на УПФ за последните две години - до края тази година, е стигнала 6,99%. Към края на юни в деветте универсални пенсионни фонда за задължително пенсионно осигуряване се осигуряват общо 3 368 769 българи. За шестте месеца брутните постъпления от вноски в универсалните фондове са над 432 млн. лв. Ръст от 66 млн. лв. има в размера им спрямо януари-юни 2013 г.

Пенсионните дружества обаче продължават да печелят в пъти повече от такси и удръжки, отколкото от управление на собствените си средства. Близо 61 млн. лв. за такси са удържали те през първите шест месеца на годината, за да управляват активите във втория пенсионен стълб. Сумата е с над 11 млн. лв. повече от удържаното през същия период на миналата година. В същото време от управление на собствените им средства фондовете са изкарали 4,5 млн. лв. Сумата е разликата между спечеленото от инвестираните осигуровки, управлението на парите за гарантирана минимална доходност и др. и разходите за тези дейности.

Таксите и удръжките, които събират пенсионните дружества, се увеличават като сума с всяка година, тъй като все повече хората, задължени да се осигуряват за втора пенсия, излизат на пазара на труда, т.е. трупат се повече активи, от които се прибират такси. По закон дружествата удържат и инвестиционна такса - за това, че управляват парите ни. За сравнение - за полугодието на 2013 г. фондовете са събрали по-малко такси и удръжки (близо 50 млн. лв.) и са спечелили повече от управление на собствените си средства (5,2 млн. лв.). Само универсалните пенсионни фондове, където задължително внасят допълнителни пари за старини родените след 1959 г., са удържали близо 51 млн. лв. за шестте месеца. Те обаче имат и най-голям брой осигурени лица.

За последните 24 месеца най-висока е доходността на дяловете в УПФ „Съгласие” - 8%, УПФ „Пенсионноосигурителен институт” (ПОИ) - 7,81% и УПФ „Алианц България” с 7,79%. Най-голям дял в общите нетни активи на в системата на втория осигурителен стълб има УПФ „Доверие” – 29,42%, следвани от фондове „Алианц България” и „ДСК-Родина” със съответно 21,46 и 12,79%.

В професионалните пенсионни фондове, които са задължителни за хората, работещи в първа и втора категория труд, се внасят осигуровки за 265 хил. души. За полугодието брутните постъпления от осигуровките им са близо 43,3 млн. лв. и те са се увеличили със 7,4 млн. лв. Осигурените имат средно по 2878 лв. в индивидуалните си партиди, а доходността в този тип фондове е средно малко над 7% за последната година.

В доброволните пенсионни фондове се осигуряват над 591 хил. българи. Към края на юни те са спестили по средно 1215 лв. Натрупаното в техните партиди се е увеличило с малко над 71 лв. от края на миналия декември. Тяхната доходност е 8% за последните дванадесет месеца.

Коментари: 0