2,7% инфлация в ЕС на годишна база

Най-ниски са нивата в Швеция, Гърция, Ирландия и Румъния

Инфлацията в ЕС през април достигна 2,7% на годишна база. За сравнение през март тя е била 2,9 на сто, показват данните на Евростат. За еврозоната също има спад – до 2,6% при 2,7% през март. 

В България инфлацията е под средната за ЕС – 2% през април, сочат още данните на статистическата служба.

Най-ниски са нивата на инфлацията в Швеция (1%), Гърция (1,5%), Ирландия и Румъния (по 1,9%). На другия полюс пък са Унгария (5,6%), Естония (4,3%) и Чехия (4%).

Най-сериозно увеличение спрямо миналия април отчитат алкохола и цигарите (4,7%), разходите за транспорт (4,3%) и разходите за поддръжка на дома (3,9%). По-ниски са разходите за комуникации - с 3,1%.

Коментари: 0