3,5 млн. лв. печалба за БДЖ "Пътнически превози"

Обсъжда се увеличение на броя на влаковете и вагоните

252 ~ 4 мин. четене

Печалба от 3,5 милиона лева очаква да реализира за 2013 година БДЖ "Пътнически превози" ЕООД. Това каза управителят на държавното дружество Димитър Димитров в интервю за агенция Фокус.

"При встъпването ми в длъжност, бяхме изправени пред редица проблеми, свързани с финансовото и експлоатационното състояние на дружеството. Трябваше да се справим с проблемите, предизвикани от недостатъчния брой вагони и локомотиви за обслужване на планираните влакове по направление в мрежата, за да си осигурим готовност за предоставяне на необходимото качество на услугата по отношение на превоза на пътници. В дружеството имаше необходимост и от провеждане на структурна реформа с цел оптимизиране на връзките и взаимодействието между структурните звена".

"Финансовите проблеми бяха свързани основно със задълженията към кредиторите, които са в особено големи размери и просрочие, поради липсата на обслужването им в предходни периоди. За този кратък период от 4 месеца успяхме със собствени средства, без допълнително финансиране от държавата, да компенсираме от порядъка на почти 50 милиона лева - заеми от „Пътнически превози” и погасени от „Пътнически превози”. Това даде глътка свеж въздух за кредиторите и гарантиране на състоянието на Български държавни железници. Към настоящия момент успяхме да подобрим финансовото състояние на дружеството. За края на 2013 г. се очаква дружеството да излезе с един много добър финансов резултат, на печалба", каза Димитър Димитров.

БДЖ "Пътнически превози" ще обсъжда увеличаване на броя на влаковете и ако се налага - на броя на вагоните в тях, каза още Димитров. По думите му Български държавни железници имат добър бюджет, с около 8% повече от предходната година.

"В тази връзка, предвид потребностите на нашите клиенти и на обществото като цяло от железопътни превози, ние успяхме да увеличим броя на влаковете и да подобрим като цяло графика за движение през 2013 г. Ние сме оптимисти и се надяваме за следващи периоди след една добра възможност през 2014 г. да продължим със същата тенденция", каза Димитър Димитров. 

През новата година програмата, която сме си поставили, е твърде амбициозна, основно по отношение на капиталовите инвестиции, които трябва да направим. Тя е с оглед възстановяване на подвижния състав и възможността за осъществяване на максимално добра услуга към нашите клиенти, каза Димитър Димитров. 

"Вече е факт пилотният проект „Онлайн резервационна система”, която позволява на нашите клиенти от всяко едно местоположение онлайн да си запазят място в нашите влакове, които са със задължителна резервация, и същевременно да си закупят билет през интернет. Ние ще продължим този проект до окончателното му развитие, като на следващия етап ще се включи цялостно изграждане на системата за всички влакове в страната и тя ще бъде съобразена с европейските директиви по отношение на оперативна съвместимост, така че във всяка една точка и от всяка една точка, не само в страната, ние да можем да си закупуваме билет и да ползваме услугите и на други железници", каза Димитър Димитров.

По думите му - тази мярка и други редица такива в тази посока ще доведат до допълнително привличане на пътници. "Във времето ние ще го анализираме допълнително, защото във всички случаи това подобрява качеството на обслужване и разширяването на услугите, които ние ще предложим на нашите клиент. В тази връзка през следващите периоди на предстоящите срещи за обсъждане на графика за движение на влаковете, който ние ще разчетем, ще обсъждаме и възможностите да заложим в новия график и увеличаване броя на влаковете и, ако това се налага - на броя на вагоните в състава на влаковете", каза Димитър Димитров.

С новия график, БДЖ "Пътнически превози" си поставя за задача обвързване с другите видове транспорт. "Една от задачите, която сме си поставили при проектиране на новия график, е обвързването с други видове транспорти, така че нашите клиенти да имат пълна възможност за избор на транспорт и да могат последователно да ползват няколко такива. Ние сме бенефициент на европейска програма, като една от задачите й е точно това – съвместимост и взаимодействие между видовете транспорт, основно в градска среда. Работим по този проект и той вече дава своите резултати, основното взаимодействие е със Столична община", каза Димитър Димитров.

"Съвместно със Столична община, ние участваме в проект, финансиран по Оперативна програма „Транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.”. В рамките на проекта, и съвместно със Столична община, е изготвен детайлен план за изпълнение, който съдържа четири основни пилотни дейности. Една от тях е насочена към хармонизиране на разписанието, в т.ч. международните влакове с вътрешните междуградски и крайградски влакове, както и различните видове градски транспорт в София. Ще се изследват възможностите - линиите на градския транспорт в района на Централна гара да се движат до по-късни часове на денонощието. Така ще се осигури обслужване на пътниците по последните пътнически влакове. С хармонизирането на разписанието ще се подобри транспортното обслужване в столицата. Това ще доведе до интегриране на железопътната градска транспортна мрежа в София", каза още жп началникът.

Коментари: 0