450 малки фирми ще получат 9 млн. лв. за IT проекти

Кандидатстването за тях трябва да стартира на 31 август

450 малки фирми ще получат 9 млн. лв. за IT проекти

Снимка: Unsplash

2483 ~ 3 мин. четене
Антония Симова Автор: Антония Симова

Малките и средните фирми ще получат достъп до нова безвъзмездна финансова помощ, която да подкрепи дигитализацията им, а и да им помогне да преодолеят икономическите си затруднения от коронакризата. Стартирането на мярката, която няма общо с антикризисните инструменти на правителствоот, се очаква от няколко месеца насам, както по-рано писа Economic.bg, а преди около две седмици новият икономически министър Лъчезар Борисов обяви началото ѝ. 

Предприятията ще могат да кандидатстват за ваучери, с които да реализират малки IT проекти на стойност между 5 хил. и 20 хил. лв. без ДДС. Кандидатстването за тях трябва да бъде отворено на 31 август и да продължи до 30 септември, гласят условията на мярката, публикувана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Оценката на кандидатите ще започне 20 дни след изтичането на крайния срок, като това ще стане по реда на тяхното постъпване съгласно принципа „първи по ред, първи по право“. Затова е важно фирмите да се подготвят предварително и да подадат заявления още в първия възможен момент.

Схемата се реализира по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и разполага с бюджет от 9.2 млн. лв., с който се очаква да бъдат подкрепени до 450 фирми.

Ваучерите за финансовата подкрепа са два вида, като валидността и на двата е за период от 9 месеца след датата на издаването им. По първия от тях ще се осигуряват по 5 хил. лв. без ДДС (6 хил. лв. с ДДС) за изработване на сайтове, мобилни приложения и платформи. Плановете са да бъдат финансирани около 90 такива проекта.

В случай, че в ИКТ услугите е включен хостинг, срокът, за който са предвидени разходи по бюджета на проектното предложение, чрез което предприятието-кандидат участва във ваучерната схема, не трябва да е по-дълъг от крайния срок за изпълнение на ваучера – 9 месеца. След този срок разходите за хостинг не се включват в стойността на ваучера. За този тип ваучери е заделена една пета от целия бюджет по схемата.

С втората група ваучери ще се финансират общо 360 проекта, насочени към дигитален маркетинг, оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси и осигуряване на кибер- и информационна сигурност. Субсидията за проект ще бъде в размер на 20 хил. лв. без ДДС (24 хил. лв. без ДДС). За втората група ваучери са заделени четири пети от общия бюджет на програмата.

Според условията изпълнението на проектите ще може да бъде възлагано само на около 300 фирми, одобрени от ИАНМСП, чийто списък може да бъде открит в уеб страницата на агенцията. Те нямат право да възлагат изпълнението на проекта или на част от него на друга организация или да действат като посредник. Разходите, извършени в резултат на подобни възлагания, няма да бъдат признавани.

Нито един IT доставчик няма право да предоставя ИКТ услуга по ваучерната схема (сумарно за ваучер тип 1 и тип 2) на повече от 10 предприятия получатели на помощта. Това обстоятелство ще се проверява служебно, след приключване на оценката и изготвен списък с допустимите кандидати. При констатирано надвишаване на горното ограничение, то на конкретното предприятие получател на помощта ще се предостави възможност в срок от 10 календарни дни, от датата на уведомяване да избере друга фирма изпълнител от списъка на ИАНМСП. Ако то не избере друга фирма в срок, губи правото си да получи ваучер за посочената от него услуга.

„Целта на ваучерната схема е да подкрепи дигитализацията на българските предприятия, като улесни достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базирани на технологични решения бизнес модели, като същевременно с това им помогне в преодоляването на икономическите затруднения от пандемията COVID-19 и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството“, е посочено като мотив на проекта.

Кандидатстването по мярката ще става чрез електронно генериран формуляр през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020), чрез която се извършва и кандидатстването по останалите грантови схеми на ОПИК.

Най-общо схемата е насочена към малки и средни фирми по смисъла на Закона за малките и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон. Те трябва да работят в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства. От помощта не могат да се възползват предприятия в сектора на селското стопанство.

Одобрените предприятия трябва да получат лиценз или друг документ, удостоверяващ право на собственост или право на ползване за ИКТ системата, протокол, от който да е видно, че тя работи, както и технически паспорт или друг еквивалентен документ.

В рамките на процедурата ще бъде съставен и допълнителен списък с резервни допустими кандидати, за които бюджетът на ваучерната схема не е стигнал.

Кандидатите ще имат възможност да задават въпроси, свързани с кандидатстването, изпълнението и отчитането на процедурата на електронен адрес [email protected] до 5 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Подкрепи Economic.bg