586 млн. лв. повече за пенсии в Бюджет 2013

За инфраструктура правителството предвижда допълнително 510 млн. лв.

176 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Разходите за пенсии ще се увеличат с 585.9 млн. лв. през следващата година. Това показва публикуваният днес законопроект за държавния бюджет през 2013 г. Общо приходите през следващата година ще нараснат с 1.796 млрд. лв. спрямо 2012 г. до 30.54 млрд. лв. Консолидираните държавни разходи ще са 31 64 млрд. лв., което е с 1.8 млрд. лв. повече, отколкото през тази година.

Записаният в първоначалния вариант на бюджета дефицит за 2013 г. е 1.1 млрд. лв. Като отношение към прогнозния БВП е 1.3%. През тази година се очаква 1.092 млрд. лв. дупка в бюджета или 1.4% от БВП.

Изготвеният от Министерството на финансите проектобюджет показва, че най-голямото увеличение на разходите ще е именно за пенсии. Освен тях се предвиждат 135 млн. повече за социални помощи и 72 млн. лв. допълнително за програми за стимулиране на заетостта. С 20 процентни пункта (218 млн. лв.) се увеличава осигурителната вноска за фонд „Пенсии" за работещите в сферата на отбраната и сигурността.

След пенсиите, с най-много ще се увеличат парите за инфраструктура - с 510 млн. лв.

За образование правителството предвижда 120 млн. лв. повече от парите през 2012 г. От тях 76 млн. лв. ще са целевите добавки за финансиране на обучението на деца и ученици в системата на народната просвета. Останалите ще са за университетите и държавните висши училища в зависимост от оценката за качеството на обучението.

Увеличават се и парите за култура с 31 млн. лв. С 26 млн. лв., се увеличават разходите за държавните и общинските културни институти в т.ч. музеи, галерии, библиотеки и читалища.

Не е предвидено вдигане на други заплати в публичния сектор, а както и досега ръководителите на ведомствата ще разполагат с непроменен фонд за възнаграждения.

Консултациите по отношение бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната продължават, като окончателно решение ще бъде взето на заседанието на Министерския съвет, на което ще бъде разгледан Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2013 година.

Подкрепи Economic.bg