7 от процедурите срещу България може да бъдат закрити

Към 31 март България изостава от сроковете по 21 мерки и има стартирани 12 процедури

152 ~ 3 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Към 31 март от всички 184 мерки, заложени в Плана за действие, произтичащ от членството на България в ЕС, 21 изостават от сроковете. Това стана ясно от одобрения от Министерски съвет доклад за изпълнението през първото тримесечие на Плана за действие за 2013 г. Изпълнението мерки са 71.

От кабинета отбелязват, че в процентно измерение неизпълнението е 29.5%, което обаче представлява значително намаление в сравнение с месец януари, когато процентът на неизпълнените мерки е бил 73.5%.

Част от неизпълнените мерките се дължат на неприемане на четири проектозакона от парламента, поради неговото разпускане. Очаква се забавяне при изпълнението и на други мерки, които изискват санкция на Народното събрание. Традиционно продължава да бъде проблем и продължителното вътрешноведомствено и междуведомствено съгласуване на проекти на актове, особено в случаите, когато в изготвянето на текстовете са ангажирани две или повече министерства и ведомства.

Към настоящия момент срещу България има 12 процедури за нарушения поради нетранспониране в срок на директиви на ЕС. Само за първото тримесечие на 2013 г. ЕК стартира три нови процедури и прие едно мотивирано становище за невъвеждането в срок на директиви на ЕС.

От тези 12 процедури четири са на етап мотивирано становище, а по други две, свързани с прилагането на Третия енергиен пакет, на 24 януари 2013 г. ЕК взе решение за сезирането на Съда на ЕС. С решението си Комисията определи и размера на финансовата санкция, която да бъде наложена на България - по 8448 евро на ден за всяко от нарушенията. За времето от предходния доклад (второто тримесечие на 2012 г.) ЕК е стартирала шест нови процедури за нарушения и е приела едно мотивирано становище за нетранспониране в срок на директиви.

В резултат на положените усилия можем да очакваме закриването на седем от отворените 12 процедури за нетранспониране в срок, тъй като България е изпълнила задълженията си и Европейската комисия е уведомена за това.

На всеки шест месеца Европейската комисия публикува Табло с директивите в областта на вътрешния пазар (Internal Market Scoreboard). Таблото показва степента, в която държавите-членки са въвели директивите на ЕС в областта на вътрешния пазар. В последното издание на Таблото, което обхващаше всички директиви със срок за въвеждане до 30 октомври 2012 г., България се представи с 0,6% дефицит или осем нетранспонирани в срок директиви. За сравнение, в предишното Табло процентът на неизпълнение беше по-висок - 0.7 или 10 невъведени директиви. Предстои отчитане на дефицита при транспонирането на държавите-членки на ЕС за изготвянето на новото Табло. При него ще бъдат отчетени нетранспонираните директиви с изтекъл или изтичащ срок към 30 април 2013 г. Към момента процентът на неизпълнение на България е 0.5 или седем невъведени в срок директиви (от общо 1368). За да бъдат взети предвид при изготвянето му, те трябва да бъдат нотифицирани пред ЕК най-късно до 12 май 2013 г.

На този етап и за следващото Табло България постига целта от максимум 1% дефицит, приета от европейските държавни и правителствени ръководители по време на Европейския съвет в Брюксел през 2007 г. Към момента за следващото Табло постигаме и новото предизвикателство за държавите членки - заложеният в рамките на Акта за единния пазар нов праг на дефицита по въвеждане - 0,5 процента.

С цел своевременното изпълнение на Плана за действие за 2013 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС, Министерският съвет взе решение министрите, съобразно своята компетентност, да предприемат действия за изпълнение на неизпълнените в срок мерки.

Подкрепи Economic.bg