85 милиона за застраховане на износа

Държавната агенция ще поеме сделки за над милиард лева

 

85 милиона лева са предвидени за експортно застраховане през 2012 година. Правителството определи максимален коефициент 10 за тази година, съгласно Закона за експортното застраховане, стана ясно след заседанието на кабинета.

 

В резултат общият размер на брутния застрахователен капацитет за дейността на „Българската агенция за експортно застраховане” ЕАД за 2012 г. ще бъде в размер на 1 300 803 389 лв., от които 845 522 203 лв. представляват нетният застрахователен капацитет на агенцията за тази година.

 

Данните за развитието на експортното застраховане по реда на ЗЕЗ сочат, че за 2011 г. са застраховани кредитни лимити на стойност 534 260 739 лв., от които 295 754 401 лв. съставляват нетния размер на застрахованите от БАЕЗ лимити, а другите са поети от презастраховател.

 

За 2010 г. са застраховани кредитни лимити на стойност 709 558 675 лв., от които половината (354 779 337 лв.), съставляват нетния размер на застрахованите от БАЕЗ лимити, а другите са поети от презастраховател.

 

За 2009 г. данните са съответно 699 594 572 лв. и 349 797 286 лв.

Коментари: 0