Афганистан ни връща $8 млн. дълг

Споразумението за разсрочване бе подписано от Румен Порожанов и д-р Хазрат Омар Захелвал

Афганистан ни връща $8 млн. дълг

Изплащането на дълга на Афганистан към България в размер на 8,2 млн. щ.д. ще стане на 20 полугодишни вноски за 10 годишен период. Тов апредвижда Споразумение между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Афганистан, с което се уреди афганистанският правителствен дълг. То бе подписано днес от министъра на финансите Румен Порожанов и министъра на финансите на  Ислямска република Афганистан д-р Хазрат Омар Захелвал.

Договореността даде възможност за уреждане на задължения, които са възникнали по силата на три междуправителствени спогодби през 70-те и 80-те години на миналия век и чието погасяването е прекратено през 1991 година.

От 2006 г. Ислямска република Афганистан е включена от Международния валутен фонд в списъка на страните, отговарящи на критериите за предоставяне на средства от Програмата за намаляване на бедността и подпомагане на растежа. През 2010 г. получава статут на „силно задлъжняла и бедна страна" (HIPC), в резултат на което кредиторите от Парижкия клуб са предоставили 83,8% редукция на задълженията й.

Вследствие на проведени през 2013 г. в София консултации двете страни се споразумяват за облекчаване на афганистанския дълг в размер на 83,8%, възлизащо на 42,425 щ.д., което се предоставя като официална помощ за развитие в приоритетни сектори, като селско стопанство, инфраструктура, здравеопазване и образование. С това България изпълнява ангажимент в рамките на международната политика за развитие и сътрудничество.

Коментари: 0