Активите на пенсионните фондове достигнаха 6.43 млрд. лв.

Повишението им на годишна база в края на септември 2013 г. е 18.5%

Автор: Атанас Христов

Активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване достигат 6.43 млрд. лв. в края на септември 2013 г., което е ръст от 18.45% спрямо съпоставимия период на миналата година. Това сочат данните на Комисията за финансов надзор (КФН), които са на база финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в регулатора.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през деветмесечието на 2013 г. са 94.54 млн. лв., което е повишение от 9.9% на годишна база. Нетната печалба на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване е 32.39 млн. лв. за януари-септември 2013 г.

Общият брой на осигурените в четирите вида пенсионни фонда в края на септември 2013 г. е 4 156 065 души, или с 2.23% повече спрямо същия период на миналата година.

Коментари: 0