Активите на пенсионните фондове надхвърлиха 6 млрд. лв.

Печалбата на дружествата от системата на допълнителното пенсионно осигуряване е 22.265 млн. лв. за полугодието

68 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Нетните активи на дружествата от системата на допълнителното пенсионно осигуряване са достигнали 6.165 млрд. лв. в края на юни 2013 г. Статистиката на Комисията за финансов надзор (КФН) показва, че за една година управляваните от дружествата средства са нараснали с 21.64%.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото полугодие на 2013 г. възлизат на 62.370 млн. лв. и нарастват с 15.89% спрямо съответния период на предходната година. Печалбата на дружествата за първото полугодие на 2013 г. е в размер на 22.265 млн. лв.

 Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30 юни 2013 г. е 4 133 882 души, като нараства спрямо 30 юни 2012 г. с 2.3%. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51.48%, в професионалните - 85.88%, в доброволните - 57.82%, а в доброволните по професионални схеми - 33.51%.

Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 36.9 г., в професионалните - 43.2 г., в доброволните - 48.3 г. и в доброволните по професионални схеми - 40.8 г.Подкрепи Economic.bg