БНБ договаря отпечатването на 60 млн. банкноти

Те ще са с номинал 10, 20 и 50 лева

БНБ договаря отпечатването на 60 млн. банкноти
3719 ~ 2 мин. четене

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува решение за стартиране на обществена поръчка с директно договаряне, чрез която Българска народна банка (БНБ) ще сключи договор с изпълнител за отпечатването на 60 млн. броя банкноти.

Покана за изпълнител е изпратена до „Обертюр Фидюсиер” АД, което е „единственото дружество на територията на страната, което разполага с производствен капацитет и опит в областта на производството на банкноти, подходящи машини, служители с висока квалификация и опит в производството на български банкноти, както и адекватна организация за опазване на класифицирана информация за изпълнение на обществената поръчка.”

В обявлението се напомня, че 23 юни е открита процедура по обществена поръчка за осигуряване печатането на банкноти в следващите четири години. Поръчката е с индикативна стойност 26 млн. лв. без ДДС. Като се има предвид законовоустановените срокове, обаче, реализирането ѝ няма как да се случи преди края на текущата година. Предвид случилите се интензивни тегления от някои банки и повишеното търсене на пари в брой, се е наложило да се премине към директно договаряне и осигуряване на необходимите количества.

„В края на месец юни и началото на месец юли възникнаха изключителни обстоятелства, свързани с напрежение в банковата система, които доведоха до повишаване на търсенето на банкноти и намаляване на наличните резерви. Търсенето на налични пари от страна на банките отбеляза значителен растеж, като по-голямата част от този растеж бе реализиран в последните дни на месец юни. Възникналите изключителни обстоятелства имат характера на непредвидими събития и съществено затрудняват нормалното изпълнение на нормативно установените задължения на БНБ да осигурява български банкноти необходими за наличнопаричното обращение в България. Тази извънредна ситуация съвпада и с традиционното значително повишаване на търсенето на банкноти предвид настъпването на летния активен туристически сезон. До края на текущата година, за нуждите на поддържане на наличнопаричното обращение, както и за възстановявяне на използваните в края на месец юни запаси от банкноти, централната банка следва да осигури отпечатването на общо 60 млн. броя банкноти”, се казва в мотивите към обществената поръчка.

Отпечатаните купюри ще бъдат с номинал 10, 20 и 50 лв., но не се конкретизира в какво съотношение.

Коментари: 0