БНБ с нови изисквания към финансовите институции

Те ще трябва да поддържат собствен капитал не по-малък от минимално необходимия внесен капитал за съответната дейност

7058 ~ 1 мин. четене

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие изменения и допълнения в Наредба № 26 за финансовите институции.

Наредбата определя условията за освобождаване от регистрация на финансовите институции, които извършват дейност със средства, предоставени за изпълнение на целеви проекти и програми на Европейския съюз.

Въвежда се изискване финансовите институции да поддържат собствен капитал по всяко време в размер, не по-малък от минимално необходимия внесен капитал за съответната дейност. Изискването трябва да бъде въведено от финансовите институции, чиито капитал е недостатъчен, до края на годината.

Прецизирани са текстовете за начина, по който се определя основната дейност на финансовата институция. Целта е да се предотврати заобикалянето на регистрационния режим чрез избор на изгоден за институцията метод за изчисляване размера на основната дейност. Въз основа на натрупания от БНБ опит са допълнени и разширени основанията за отказ и заличаване на регистрация на финансова институция.

Подкрепи Economic.bg