БСК: Администрацията не са сградите, а хората

Според бизнеса местенето не е целесъобразно

6910 ~ 2 мин. четене

Решението за преместване на административни структури от София към други градове в страната не е целесъобразно, се казва в позицията на Българската стопанска камара (БСК), изпратена до медиите.

"Считаме, че в ерата на комуникациите и цифровизацията физическият контакт с държавните чиновници е анахронизъм, а това прави аргумента за географска близост на администрацията с бизнеса и гражданите несъстоятелен! Още повече, контактите на бизнеса с централната администрация практически не трябва да съществуват. Централните ведомства трябва да формират политики, а не да лицензират, да контролират, да обявяват и управляват обществени поръчки, да предлагат услуги и да събират такси за това!", заявяват от БСК.

От бизнесът посочват, че този дълбоко погрешен подход се мултиплицира непрекъснато в противоречие с европейската практика. "Още по-несъстоятелен е аргументът, че чрез преместването на административни структури ще се решат проблемите на заетостта в някои региони на страната. Не администрацията, а бизнесът създават работни места, а за целта е нужна стабилна бизнес среда, част от която е ефективното административно обслужване. За нас е необяснимо защо няколко поредни правителства, включително настоящото: не ускориха изграждането на електронно правителство; не пристъпиха към оптимизиране на административния апарат; не инвестираха достатъчно в човешкия ресурс, зает в администрацията, вкл. за повишаване на дигиталните, комуникационните, езиковите и др. компетенции".

Според тях, е налице липса на приемственост между отделните правителства. "Показателен пример в това отношение е т.нар. правителствен комплекс на бул. "Цариградско шосе", за който бяха инвестирани не малко публични средства от предходното правителство, а настоящото реши да изгражда на същия терен технологичен парк, при наличието на огромен ресурс от свободни административни и бизнес сгради.

Косвен индикатор за липсата на административен капацитет е неефективното усвояване на средствата от европейските фондове, както и неефективното разходване на публичните средства. С разбиването на административните екипи този проблем ще се задълбочи! Нещо повече, това ще постави под въпрос ефективността на контактите с европейските институции на съответните равнища, за което в продължение на години е изграждан и развиван човешки потенциал.

Подобни действия, особено в период на криза, са контрапродуктивни и носят изключителни финансови, организационни и социални рискове, които трябва да бъдат отчетени като косвени разходи и да се калкулират към общата финансова тежест на преместването, подчертават от БСК. Те настояват да се ускори изграждането на електронно правителство; да се пристъпи към реална административна реформа, не в географски, а в практически смисъл, на база електронизация на услугите; Институциите да формират политики и да не се намесват в оперативната дейност.

Администрацията не трябва да се разглежда като сгради и местонахождение, а като човешки и технологични възможности за управление на страната и по-ефективно обслужване на бизнеса и гражданите.

Подкрепи Economic.bg