Банките преведоха вноските си в гаранционния фонд за влоговете

6248 ~ 2 мин. четене

Всички банки преведоха в срок дължимите годишни премийни вноски във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).

 

 

Съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките институциите-членки във ФГВБ следва до 31 март на текущата година да превеждат премийни вноски във Фонда в размер на 0.5 на сто от общия размер на влоговата база за предходната година, определена на среднодневна основа. Влоговата база в чуждестранна валута се преизчислява в левове по курса на БНБ за съответния ден.

 

Банка, неплатила вноската си в определения от закона срок, дължи на ФГВБ законовоопределена лихва за забава. Тъй като тази година 31 март беше неработен ден (събота), банките можеха да превеждат вноските в срок до 2 април включително.

 

 

Клоновете на банки от ЕС са освободени от плащане на вноски, както и клонове на банки от трети страни, в които влоговете са гарантирани от системата в страната по седалището на банката при равностоен размер и обхват на покритието. Алфа банка – клон България, БНП Париба С.А. – клон София, ИНГ Банк Н.В. – клон София, Ишбанк ГмбХ – клон София и Регионална инвестиционна банка – клон България не участват в българската система за гарантиране на влоговете и съответно не плащат премийни вноски към ФГВБ.

 

 

„Средствата на ФГВБ,след превеждането на годишните премийни вноски за 2012 г. в размер на 218.6млн. лв., възлизат на 1554.3млн. лв.“, заяви г-н Росен Николов, председател на Управителния съвет на Фонда.

 

 

Натрупаните във Фонда средства са предназначени основно за изплащане на гарантирания размер на влоговете на граждани и фирми в случай на банков фалит. Понастоящем размерът на гаранцията по влоговете е 196 000 лв. на едно лице в една банка, като са гарантирани влоговете в левове и в чуждестранна валута. Като гарантира средствата на вложителите в банките, ФГВБ съдейства за поддържане на стабилността и доверието в банковата система.

 

 

 

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg